Home > Araştırma&Tarih > Atilla Destanı

Atilla Destanı

Atilla Destanı, Türk’lerin boyuna ait  destanlardandır. Destanda, Batı hükümdarı Attila’nın hayatı, kahramanlıkları ve yaptığı fetihler anlatılır. Roma’nın çok kuvvetli olduğu dönemlerde Akdeniz, Romalıların iç gölü hâline gelmişti. Ancak her tarafta hükümranlığını gösteren Roma İmparatorluğu, Hunlardan çekinmekteydi.

atilla - Atilla Destanı

Atilla Destanı

Atilla Destanı

Hunlar

Hunlar Roma’ya korku salıyordu. Nitekim Batı hükümdarı Attila, bir hayli kahramanlık gösterir ve fetihler yapar; ne yapılırsa yapılsın Avrupalılarca durdurulamaz.

Roma Prensesi ile İzdivaç

Attila Destan ‘ında Atilla, Roma silahlı gücünü yendikten bir sene sonra elli bin civarındaki askerle tekrar Roma kapısına dayanır ve Roma’nın ileri gelenleri tarafından Roma Prensesi ile izdivaç ettirilmek için ikna edilir.

Atilla’nın Öldürülmesi

İzdivaç ettiği Roma Prensesi tarafından zehirlenerek öldürülür.

Atilla’nın Mezarı Nerededir?

Kabrinin tahminen Tuna Nehri’nin yatağında olduğu bilinmektedir. Böylelikle Türklerin sahip olduğu en kudretli hükümdarlardan biri olan Attila, savaş alanlarında yok edilemeyince bir kadının hüneriyle haince ortadan kaldırılır.

Dağılma Süreci

Onun bu ani ölümü, her şeyin ters gitme-sine kapı aralar. Çocukları birbiriyle anlaşamaz, kabileler arasında dövüşler çıkar ve geldikleri bozkırlara geri dönerler.

Diğer Kitapları okumak için Tıklayınız

Satın almak için Tıklayınız

Leave a Reply