Home > Okul Kitapları > Mihmandar Kitap Özeti – İskender Pala

Mihmandar Kitap Özeti – İskender Pala

Mihmandar - İskender Pala

Kitap Özeti isimli eserinde İskender Pala, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethine değin hadisi şöyledir:“Konstantiniyye (İstanbul) kesinlikle fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o silahlı güç ne güzel silahlı güçtür.”

Kitap Özeti 

Hadisi Bilenler Nasıl Davranmıştır?

Hadisi bilen, İslam aşkıyla yananlar, fethedilemese dahi yolunda can vermek uğruna da olsa çöl sıcaklarına, buzul soğuklarına aldırmadan yola çıkarlar. Bazı vakit pusuya düşürülür, bazı zaman amansız hastalıklarla boğuşurlar. Cihad için yola çıkanlardan biri cihad ateşinin hem mihmandarı hem de kahramanıdır.

Sultan Mehmet Eyüp Sultan’ın Mezarını Sorar

Sultan Mehmet bu civarda sık sık ok alıştırmaları yapar ve o gün semaya dört adet ok atar. Dört ok da attığı doğrultudan değişik yere düşer, morali bozulur. Ters gibi o günlerde de Konstantiniyye’nin abluka etmesi uzar ve askerde bıkkınlık görülür. Sultan Mehmet hocası Akşemseddin’e türbenin yerini sorar. Sultan Mehmet Ebu Eyyüb’un mezarı bulunursa bunun askere motivasyon olacağını düşünür ve hocasından düşe yatmasını ister.

Akşemseddin’in Rüyası

Sonrası gün de beraberce yola çıkarlar ve bir çobana rastlarlar. Kutlu bir kabir aradıklarını duyan çoban çınar ağacının gölgesini işaret ederek “Olsa olsa orada olur. Zira koyunlarım orada hiç yayılmaz, ayak basmazlar oraya.” der. Çobanın gösterdiği yere dikkatle bakan Akşemseddin fark eder ki orası düşünde gördüğü yerdir. Çimenlere seccadesini sererek namaz kılar ve uzunca bir müddet iç dünyasına dalar.

Akşemseddin ile Eyüp Sultan’ın Konuşması

Sonra ’ın ruhu ile konuşur: “Beni küfürden kurtarmaya geldiniz, fethiniz kutlu olsun.” Padişah ikindi zamanı bu müjdeli haberi askerlerle paylaşır. Haberle coşan askerler geceleri fetih düşleri görerek uyurken Fatih uyuyamaz. Sabahleyin mezarın olduğu yer kazılır ve iki arşın derinlikte bir taş bulunur. Üzerinde “Hz. Peygamber’in mihmandarı Halid Bin Zeyd Ebu Eyyüb el-Ensari burada gömülüdür.” yazar.

Eyüp Sultan’ın Mezarının Bulunması

Mezarın üzerindeki taş kaldırılınca hazretlerinin vücudunun hiç bozulmadan orada yattığını görürler. Sonrası gün askerler coşar ve iki gün içinde Konstantiniyye fetholunur. Fetihten sonra türbeyi ziyaret eden Fatih toprağa eşit aralıklarla saplanan kendi oklarını bulur ve oklarını çıkardığı dört yere Eyüp Sultan Cami’nin dört köşesindeki temelleri kazdırır.

Bir sene içinde caminin kubbesini geçerek altı sene sonra da çevresine imaret, medrese odaları, hamam, haneler ve dükkanlar yapılır. Mülk Suresi okunarak binlerce kişi amin diyerek caminin açılışı yapılır.

 

Kategorisindeki diğer eserleri incelemek için Tıklayınız

Almak için Tıklayınız

Leave a Reply