Home > Fashion

Coğrafya Mahkumları /2018/ Tim Marshall

Coğrafya Mahkumları; Coğrafya Mahkumları inceleme ve özeti bu yazımızda yer almaktadır. Jeopolitik, genç bir bilim dalı olmasına rağmen geçmişten getirdiği önemli bir mirasa sahip. Antik Yunan’dan günümüze Aristo, İbn-i Haldun gibi birçok düşünür, eserinde coğrafyanın insan ve politika üzerindeki etkilerini konu edinmiş