Home > Destan

Arzu ile Kamber Özeti

Arzu ile Kamber’de konu bir hac yolculuğunda meydana gelen olayların özetlemesidir. Behram Ağa Hac yolculuğuna çıkarken Suriye topraklarında eşkıya baskınına uğrar. Eşkıyalar kervanda bulunan herkesi öldürürler. Bu baskından bir erkek çocuk sağ olarak kurtulur. Sağ olarak kurtulan bu erkek çocuk, çocukları olmayan bir aileye evlatlık olarak verilir. Aile çocuğa Kamber adını vermiştir.

Alp Er Tunga Destanı

Destanlar tarihte yaşanmış olayların kahramanca anlatılmasıdır. Yaşayan kahramanlardan yıllar sonra sözlü, daha sonra ise yazılı edebiyata kaynaklık etmişlerdir. Türkler bir çok destanı olan ender milletlerden biridir. Bu destanlar Türk'lerin yaşadığı veya savaşta liderlerinin gösterdiği kahramanlıklarını göstermektedir.