Day

Şubat 20, 2019

Alp Er Tunga Destanı

Destanlar tarihte yaşanmış olayların kahramanca anlatılmasıdır. Yaşayan kahramanlardan yıllar sonra sözlü, daha sonra ise yazılı edebiyata kaynaklık etmişlerdir. Türkler bir çok destanı olan ender milletlerden biridir. Bu destanlar Türk'lerin yaşadığı veya savaşta liderlerinin gösterdiği kahramanlıklarını göstermektedir.