Home > Destan > ALP ER TUNGA DESTANI

ALP ER TUNGA DESTANI

Alp Er tunga Destanı ÖZeti

Alp Er Tunga destanı, Türklerin Yaratılış Destanı’ndan sonra bilinen ilk destanıdır. Alp Er Tunga, MÖ 7. yüzyılda yaşayan bir Saka hükümdarıdır. Destanda, Türk-İran savaşları ve Alp Er Tunga’nın yiğitlikleri anlatılır. Aynı konu İran destanı Şehname’de de geçer. Alp Er Tunga, Şehname’de Afrasiyab olarak yer almıştır.


MÖ 624 tarihinde Türk-İran savaşları sırasında Keyhüsrev tarafından hile ile öldürtülmüştür. Onun ölümünden sonra da Saka Devleti eski büyüklüğünü kaybetmiştir. İran ülkesinde birçok padişahlık bulunuyordu. Bunlardan biri de Kabil Padişahlığı idi ve başında da Zâl adlı biri vardı. Zâl, Alp Er Tunga’nın elinde esir olan İran Hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine yürür. Alp Er Tunga’yı yener ama hükümdarını kurtaramaz.

Bir süre sonra Alp Er Tunga da İran’a savaş açar. Yaşlanmış olan Zâl kendi gitmez, Alp Er Tunga’ya karşı oğlu Rüstem’i yollar. Savaşların çoğunu Rüstem, bir kısmını da Alp Er Tunga kazanır. Bu savaşlar sürüp giderken İran’ın hükümdarı olan Keykâvus, oğlu Siyavuş’u ve Zâloğlu Rüstem’i küstürür ve şehzade Siyavuş kaçıp Alp Er Tunga’ya sığınır.

Orada uzun zaman kalan Siyavuş, Türk yiğitlerinden birinin kızıyla da evlenir ve Keyhüsrev adında bir oğlu olur. Keyhüsrev büyüyünce İranlılar onu kaçırıp hükümdar yaparlar. Keyhüsrev, Zâloğlu Rüstem’in gönlünü alır ve onu Alp Er Tunga’nın üzerine gönderir. Yine birçok savaş olur, çoğunda Alp Er Tunga yenilir.

Ordusu dağılan, bitkin düşen Alp Er Tunga, tek başına dağlara çekilir. Mağarada tek başına yaşarken izini sürüp yerini bulurlar. Alp Er Tunga suya atlayıp kurtulmak istese de bunu başaramaz. Tek başına kalmış olan Alp Er Tunga çarpışarak kahramanca can verir.

 

Daha Fazla Özet Okumak İçin Tıklayınız

Satın Almak İçin Tıklayınız

You may also like
Alp Er Tunga Destanı

Leave a Reply