Home > Destan > BATTAL GAZİ DESTANI-BATTALNAME

BATTAL GAZİ DESTANI-BATTALNAME

Battal Gazi Destanı

Battal Gazi Destanı Malatya civarında halk arasında yaygın bir destan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Battal gazi kelimesi Arapça Kahraman anlamına gelmektedir.

Battal Gazi Destanı

“Battal (Baddal)”, kelimesi Arapçada “kahraman” anlamına gelmektedir.
Bu destanın kahramanı, 8. yüzyılda büyük kahramanlıklar göstermiş Arap asıllı bir kişi olan Abdullah’tır.

Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gazi, Türkleştirilmiş, Türk bir kahramana uyarlanarak zenginleştirilmiştir. Destan, 12 —1 3. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir.

Destanda, Seyyit Battal Gazi’nin Müslümanlığı yaymak için yaptığı mücadeleler anlatılmıştır. Olayların aslı 8. yy.da Emevilerin Anadolu’daki Bizanslılar üzerine düzenlediği akınlarda büyük kahramanlıklar gösteren Battal Gazi’nin hayatına dayanır.

Battal Gazi son derece zeki, bilgili ve korkusuz bir kahraman tipi olarak yüzyıllar boyunca örnek alınmış, hikâyeleri dilden dile aktarılmıştır. Küçük yaşta din ilimlerinin hepsini öğrenmiş olan Battal Gazi, bütün dilleri bilir, aynı zamanda gözünü budaktan sakınmayacak kadar da savaşçı bir ruha sahiptir.

Destanlarda geçen olayların merkezi Malatya ve civarıdır. Battal Gazi, buradan yakın uzak bütün Bizans kalelerine ve şehirlerine akınlar düzenler. Hikâyelerde bir evliya olarak canlandırılan Battal Gazi, olağanüstü varlıklarla (dev, cin, peri) savaşır. Onları alt eder. Ateşin yakmadığı Battal Gazi istediği yere göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede ulaşabilir. Nadiren kaldığı zor durumlarda yardımına Hızır yetişir. Aşkar Devzâde adını taşıyan atı da Battal Gazi gibi olağanüstü nitelikleri olan bir kahramandır.

Diğer Destanlarımızı da inceleyiniz.

Leave a Reply