Home > Araştırma&Tarih

Atilla Destanı

Atilla Destanı, Türk'lerin Oğuz boyuna ait destanlardandır. Destanda, Batı Hun hükümdarı Attila'nın hayatı, kahramanlıkları ve yaptığı fetihler anlatılır. Roma'nın çok kuvvetli olduğu dönemlerde Akdeniz, Romalıların iç gölü hâline gelmişti. Ancak her tarafta hükümranlığını gösteren Roma İmparatorluğu, Hunlardan çekinmekteydi.