Home > Roman > Ateş Geçitleri Özeti – Steven PRESSFİELD

Ateş Geçitleri Özeti – Steven PRESSFİELD

Ateş Geçitleri Özeti - Steven PRESSFİELD

Ateş Geçitleri isimli kitapta, Heredot’un ifadesine göre M.Ö. 480 yılında Kral Kserkses emrindeki 2 milyondan fazla Pers İmparatorluk askerleri ile Hellespontos’u geçerek Yunan bölgesini işgal etmek üzere harekete geçmişlerdir.

ates gecitleri  steven pressfield kitap ozeti 3 658x1024 - Ateş Geçitleri Özeti - Steven PRESSFİELD

Ateş Geçitleri Özeti – Steven PRESSFİELD

Geçitte Mücadele

Ateş Geçitleri isimli romanda, Spartalılar bu durumda çaresiz kalmışlardır. Bu kadar büyük bir ordu karşısında yapacakları bir şey yoktur. Ancak Termopilai geçidine üç yüz seçilmiş asker göndererek bunları oyalamak istemektedirler. Bu bölge dağlarla deniz arasındaki geçitlerin çok dar olduğu bir bölgedir. O yüzden de Pers askerlerinin bir kısmının burada hem yok edileceğini hem de bir süre onları durduracağını düşünmüşlerdi. Ateş geçitlerinde bu mücadeleler net bir şekilde ifade edilmektedir.

Canlarını bu uğurda feda etmeye hazır üç yüz seçkin asker birkaç günde olsa bu Pers ordusunu durdurabileceklerdi.

 

Yedi Günlük Mücadele

Ateş Geçitleri isimli eserde, Bu üç yüz spartalı ve onlara yardım eden müttefikleri, yedi gün boyunca karşı koyabilmişlerdi. Sonunda yenilmişler ancak Heredot’un aktardığı bilgiye göre silahları parçalanınca elleri ve dişleriyle mücadeleye devam etmişlerdir.

 

Persler Yenilgiye Uğruyor

Müttefik kuvvetler olan (spartalı ve Thespialı güçler) kanlarının son damlasına kadar mücadele etmişlerdir. Kendi canlarını bu uğurda feda ederek gösterdikleri bu olay karşısında Yunanlılar bir araya gelerek o güz ve bahar Persleri, Salamis ve Plataiai’de yenilgiye uğratmışlardır. Böylece batıda ortaya çıkan bağımsızlık ve demokrasi hareketleri henüz kendini geliştirememişken yok olmaktan kurtulmuştur.

 

Anıtlar

Termopilai’de bugüne ulaşan iki anıt mevcuttur. Bunlardan yeni olanı orada savaşırken ölen kralın onuruna yapılmıştır ve Leonidas Anıtı adını taşımaktadır. Üzerindeki yazılarda, Kserkses’in Spartalılara savaştan önce silahlarını bırakıp teslim olmalarını istemesi üzerine kralın verdiği cevap yazılmıştır. Kral, Kserkses’e iki kelimeden oluşan cevap vermiştir. Bunlar ; Molon Labe (Gel ve bunları kendin al)

 

Şair Simonides’in Sözleri

Eski olan ikinci anıt ise, Şair Simonides’in sözlerini taşır. Bu sözler tüm savaş yazılarının en ünlüsünü oluşturur.

 

Yoldan geçen yabancı, git Ispartalılara söyle ki;

Burada onlara hep sadık kalan bizler yatmaktayız.

Thespialı ve Spartalı askerler yedi gün boyunca cesurca savaşmışlar ancak hepsinden daha cesuru Spartalı Dienekes gösterilmiştir. Trakya yerlisi olan Pers okçularının attıkları okların çok kalabalık olduğu, bunu ifade etmek için “güneşin yüzünü örttüğünü” söylemişlerdir. Dienekes ise bunlara verdiği cevapta “iyi öyleyse bizde gölgede savaşırız” demiş ve gülmüştür.

 

 

YAZAR HAKKINDA KISA BİLGİ:

Steven pressfield 258x300 - Ateş Geçitleri Özeti - Steven PRESSFİELD

Steven PRESSFİELD

Yazar aslında bir tarih profesörüdür. Eski Yunan topraklarında yapılan bir kazıda bulunan anıttan yola çıkarak romanını yazmaya karar vermiştir.

 

Diğer eserleri okumak için Tıklayınız.

Satın almak için Tıklayınız.

Leave a Reply