images 370x250 - Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga Destanı

Destanlar tarihte yaşanmış olayların kahramanca anlatılmasıdır. Yaşayan kahramanlardan yıllar sonra sözlü, daha sonra ise yazılı edebiyata kaynaklık etmişlerdir. Türkler bir çok destanı olan ender milletlerden…
atilla destanı özeti

Atilla Destanı

Atilla Destanı, Türk'lerin Oğuz boyuna ait destanlardandır. Destanda, Batı Hun hükümdarı Attila'nın hayatı, kahramanlıkları ve yaptığı fetihler anlatılır. Roma'nın çok kuvvetli olduğu dönemlerde Akdeniz, Romalıların…
Mihmandar - İskender Pala

Mihmandar – İskender Pala

Mihmandar isimli eserinde İskender Pala, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethine değin hadisi şöyledir:“Konstantiniyye (İstanbul) kesinlikle fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o silahlı…